Een challenge haal je op via deze url:

https://inspiratiemachine.cultuurpad.nl/embed_challenge/VERZOEK

Het gedeelte VERZOEK bepaald wat de Inspiratie Machine laat zien. De opties zijn:

/all een willekeurige challenge uit alle beschikbare vraagstukken en factoren

/categorie beperk de vraagstukken tot specifieke vraagstukken. Gebruik hier de “slug” van de categorie (zie hier). Meerdere categorieën zijn mogelijk door ze met een komma te scheiden. De categorieën worden als knoppen getoond.

/vraagstuk/factor een combinatie van een specifiek vraagstuk / factor. Gebruik hier voor de ID’s van het betreffende vraagstuk en factor

1. Een willekeurige challenge

https://inspiratiemachine.cultuurpad.nl/embed_challenge/all


2. Specifieke categorieën

https://inspiratiemachine.cultuurpad.nl/embed_challenge/onderwerp1,onderwerp2,onderwerp3

Alternatief

De slugs in de url bepalen samenstelling en volgorde.

https://inspiratiemachine.cultuurpad.nl/embed_challenge/onderwerp3,onderwerp1


3. Directe challenge

De eerste waarde is de ID van het vraagstuk. De tweede waarde is de ID van de factor.

https://inspiratiemachine.cultuurpad.nl/embed_challenge/41/89

4. Plaatsen zonder plugin